Mobile
0979 770 480

Liền kề dự án KĐTM Phú Lương có tất cả 40 lốc liền kề có số thứ tự từ LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6, LK7, LK8, LK9, LK10, LK11, LK12, LK13, LK14, LK15, LK 16, LK17, LK18, LK19, LK20, LK21, LK22, LK23, LK24, LK25, LK26, LK27, LK28, LK29, LK30, LK31, LK32, LK33, LK34, LK35, LK36, LK37, LK38, LK39, LK40.

Diện tích liền kề Phú Lương cơ bản từ 60m2 đến 90m2. Trừ các căn góc có diện tích lớn hơn.

Liền kề Phú Lương có mặt tiền rộng tối thiểu 5m.

Liền kề dự án Phú Lương cơ bản có đủ các hướng, cụ thể:

LK12, LK13, LK14, LK15, LK 16, LK17, LK18, LK19, LK20, LK21, LK22, LK29, LK30, LK31, LK32, LK33, LK34, LK35, LK36, LK37, LK38, LK39, LK40 hướng Đông Bắc (Bắc là chính) và hướng Tây Nam (Nam là chính). Căn góc có thêm hướng Tây Bắc hoặc Đông Nam tùy vị trí lô đất.

LK1, LK2, LK3, LK6, LK7, LK8, LK9, LK10 có các hướng chính là Đông Nam và Tây Bắc. Căn góc có thêm hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc tùy vị trí của thửa đất.

LK4, LK5, LK23, LK24, LK25, LK26, LK27, LK28 có hướng Bắc và Nam. Các căn góc có thêm các hướng Đông và Tây tùy từng vị trí ô đất.