Mobile
0979 770 480

Liền kề Dự án Khu đô thị mới Phú Lương, Hà Đông chủ yếu có các loại diện tích từ 60-62,5-70-80m2 đến 90m2, mặt tiền rộng từ 5-7,2m. Được chia thành 40 ô (lốc) là LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6, LK7, LK8, LK9, LK10, LK11, LK12, LK13, LK14, LK15, LK 16, LK17, LK18, LK19, LK20, LK21, LK22, LK23, LK24, LK25, LK26, LK27, LK28, LK29, LK30, LK31, LK32, LK33, LK34, LK35, LK36, LK37, LK38, LK38, LK39, LK40.

Các loại diện tích của các lô cụ thể như sau: