Mobile
0979 770 480

Mẫu thiết kế nhà liền kề tại dự án Phú Lương Hà Đông. 

 

Mẫu nhà LK01, 02, 14, 15, 21, 22

 

Mẫu nhà LK12, 13, 20, 40

 

Mẫu nhà LK6 - LK11

 

Mẫu nhà LK23 - LK28

 

Mẫu nhà từ LK29 - LK 39