Mobile
0979 770 480

Biệt thự dự án Khu đô thị mới Phú Lương có tất cả 18 khu có số thứ tự từ BT01, BT02, BT03, BT04, BT05, BT06, BT07, BT08, BT09, BT10, BT11, BT12, BT13, BT14, BT15, BT16, BT17, BT18.

Diện tích đất biệt thự Phú Lương cơ bản từ 200m2, 240m2, 250m2 đến trên 700m2. Trừ các căn góc có diện tích lớn hơn.

Biệt thự dự án Phú Lương có mặt tiền rộng tối thiểu 12m.

Biệt thự Phú Lương cơ bản có đủ các hướng, cụ thể:

BT01, BT02, BT03, BT04, BT09, BT10, BT14, BT15, BT16 hướng Bắc và hướng Nam. Căn góc có thêm hướng Tây hoặc Đông tùy vị trí lô đất.

- BT6, BT8 có các hướng chính là Đông Nam và Tây Bắc. Căn góc có thêm hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc tùy vị trí của thửa đất.

- BT5, BT7 có hướng chính Đông Bắc và Tây Nam. Các căn góc có thêm các hướng Đông Nam và Tây Bắc tùy từng vị trí ô đất.

- BT11, BT12, BT13, BT17, BT18 có các hướng Đông Bắc (Đông là chính) và Tây Nam (Tây là chính).